Aktiviteti 3 Energizer: “Gjuha e trupit: e vërtetë ose e rreme”

https://pixabay.com/images/id-2158259/

Ky është një energjizues efikas që lidhet me temën kryesore të sesionit të trajnimit. Përmes këtij aktiviteti ju mund të kuptoni lehtësisht konceptin e komunikimit joverbal, përkatësisht të folurit pa fjalë. Ju kërkohet të interpretoni shprehjet e gjuhës së trupit të partnerit tuaj ndërsa ai ju tregon një histori. Qëllimi është të zbulohet nëse historia e rrëfyer është e vërtetë apo e sajuar.

Kohëzgjatja: 15 minuta
Hapat:

1. Shkoni te një mik, një anëtar i familjes etj.

2. Jepuni 5 minuta të dyve për të menduar për dy histori 1 minutëshe nga të cilat 1 do të jetë e vërtetë ndërsa tjetra do të jetë një histori e rreme.

3. Historia duhet të jetë për një përvojë personale.

4. Njëri çdo herë duhet të fillojë tregimet dhe tjetri duhet të hamendësojë se cila është e vërtetë dhe cila është e sajuar.

- Pas aktivitetit mund të bëni pyetje për të menduar:
- A e pata të lehtë?
- Çfarë më bëri të vendosa se cila histori ishte e vërtetë dhe e rreme?
- Çfarë tipare kërkoja?
Përmbajtja e mësimit