AKTIVITETI 3: Fraza kufizuese dhe lënduese

 • Por ju nuk mund të bëheni basketbolliste, ju jeni një vajzë!
 • Djemtë nuk qajnë. Vepro si burrë!
 • Duhet të kurseni para për të mbijetuar. Nuk mund të argëtohesh me të.
 • Veteriner ? Është shumë e vështirë për ty të studiosh, por do të bëhesh një rrobaqepëse e mirë.
 • Motra juaj është shumë më e zgjuar dhe më e bukur se ju!
 • Gjithsesi, nuk do t’ia dalësh kurrë! Mirë për asgjë!

Ka fraza që kemi dëgjuar ndonjëherë nga mësuesit, shokët e klasës, miqtë, kolegët, fqinjët, familjarët, të panjohurit apo të njohurit e paqartë, që na kanë shënuar dhe kanë ndikuar tek ne.

Nga fëmijëria, përmes adoleshencës, deri në moshën madhore, ne jemi të bombarduar me ndikime. Edhe reklamat, televizionet, filmat, gazetat, FOREM ose ACTIRIS mund të na bindin për disa gjëra në lidhje me jetën dhe për veten tonë dhe të na kufizojnë në jetën tonë të përditshme.

Ka kaq shumë gjëra që ne e pengojmë veten të bëjmë për të respektuar “konventat shoqërore”, aq shumë gjëra që i bëjmë automatikisht, saqë as nuk e kuptojmë.

Çfarë ndikimesh kanë pasur tek unë familja, miqtë, fqinjët, mësuesit

 • Puna/punësimi : ……………………………………………………………………………………………………
 • Projektet : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Hobitë : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Paratë : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Rolet gjinore : …………………………………………………………………………………………………………………
 • Ndalesat : ………………………………………………………………………………………………………………….
 • Çfarë bindjesh kam për të qenit i papunë?
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………