Aktiviteti 3 Përgjigje “e improvizuar”

Riposte | Chesapeake Fencing Club’s Second Annual MegaBout F… | Flickr

Përshkrim

Gjatë këtij aktiviteti pjesëmarrësit do të përcaktojnë së bashku opsionet e shumta (veprim/reagim) kur përballen me ngacmimet në rrugë, në punë, në jetën private etj..

Pjesëmarrësit do të luajnë role dhe do të përdorin teatrin improvizues për të vepruar dhe reaguar ndaj situatave të ngacmimit në kontekste të ndryshme.

Participants will alternate the roles of victims and the provoker.

Kohëzgjatja: 30 minuta