AKTIVITETI 4: Etiketa

Zgjidhni etiketën kryesore që më ngjitet si person i papunë.

Në shënimet post-it që ju janë dhënë nga trajneri juaj, shkruani paragjykimin që projektohet mbi ju, duke filluar me mbiemrin “SHUMË” …

  • Shumë femër
  • Shumë e vjetër
  • Shumë e re
  • Shumë e huaj
  • Shumë e shëndoshë

Dhe pastaj vazhdoni me shënime të tjera Post-it që shprehin “rendin logjik” në mendjet e njerëzve ose punëdhënësve.

“Shumë femër” “Shumë gjasa për të pasur fëmijë” “Shumë mungon për t’u kujdesur për fëmijët e saj” “Shumë e pabesueshme” etj.

“Shumë i vjetër” “Shumë i shtrenjtë” “Shumë i ngadaltë” “Shumë i padobishëm” “Shumë prapa në teknologji” “Shumë i brishtë” etj.

Pastaj, jepini dorën e lirë çdo gjëje që ju vjen në mendje.

“Shumë dembel”, “Përfitues”, “I paaftë”, “Të paaftë për t’u ngritur herët dhe për të respektuar rregullat e punës”, “Shumë papërvojë”, “Jo i diplomuar sa duhet”, “Shumë i arsimuar”, “Shumë arab”, “Shumë gay, është e panatyrshme”, etj.

Në cilat situata që lidhen me statusin tim si TSE ose punëkërkues më ka bllokuar ose penguar ndonjëherë ky paragjykim që të shprehem ashtu siç do të kisha dashur?