Aktiviteti 4 Gjuha e trupit

Dance ¬ 6752 | Lieven SOETE | Flickr

Video

Gjuha e trupit është pjesa e pashprehur e komunikimit që ne përdorim për të zbuluar ndjenjat tona të vërteta dhe për t'i dhënë mesazhit tonë më shumë ndikim.

Kohëzgjatja: 30 minuta
Pjesëmarrësit qëndrojnë në rreth, pastaj njëri shkon drejt tjetrit me një hap, shpreh një emocion dhe ajo/ai thotë pa thënë asnjë fjalë.

Pas ushtrimit, trajneri do t'i pyesë pjesëmarrësit se çfarë vërejnë ata (sytë, qasja, ndikimet etj.)
Përmbajtja e mësimit