AKTIVITETI 8: Portreti kinez

Nga lista e mëposhtme, zgjidhni 4 mënyra origjinale në të cilat dëshironi të prezantoni veten në grup: If I were a colour, I would be

  • Nëse do të isha një kafshë, do të isha
  • Nëse do të isha sport, do të isha
  • Nëse do të isha një person i famshëm, do të isha
  • Nëse do të isha një vend apo rajon, do të isha
  • Nëse do të isha një lule apo një bimë, do të isha
  • Nëse do të isha një superhero, do të isha
  • Po të isha këngë, do të isha
  • Nëse do të isha një film, do të isha
  • Nëse do të kisha një superfuqi, do ta kisha ose do ta bëja
  • Po të isha një pjatë, do të isha