Aktiviteti 8 Vetëvlerësimi: “Analiza SWOT”

Vetëvlerësimi është aftësia për të parë veten dhe për të parë se ku jeni të mirë dhe ku keni ende nevojë të rriteni. Kjo është një fazë kritike, prandaj jepni sa më shumë përgjigje të vërteta në shabllonin e mëposhtëm.

Kohëzgjatja: 30 minuta
Përmbajtja e mësimit