Burimet letrare

  • Poemë Akrostiku Infinitive nga R. Desnos
  • Një fragment nga poezia Lamtumirë! nga Apollinaire, akrostiku i emrit LOU
  • Nxjerrni fëmijët e tyre pas tyre – Nicolas Mathieu
  • Ekstrakt nga Antigone – J. Anouilh
  • Kronologjia e emancipimit të grave në Francë
  • Ekstrakt nga Les Impatientes – Djaïli Amadou Amal
  • Fragment nga Paroles – Je suis comme je suis – J. Prévert
  • Diskrecion, Ekstrakt – Faïza Guène
  • Malcolm X, Ekstrakt – Mohamed Rouabhi“
  • Atyre që shkelen me këmbë” – Fragment Victor Hugo – Vepra të plota – Viti i tmerrshëm – Poezia XII