Deklaratë për të drejtat e autorit

I gjithë materiali audio-vizual u aksesua lirshëm nga platformat e imazheve falas internet dhe/ose YouTube dhe zbatohen ligjet e përdorimit drejtë pa synimin për shkelur ndonjë drejtë autori. Nëse mendoni se drejtat e autorit janë shkelur, ju lutemi na kontaktoni https://culturact.eu/fr/contact/ për ta zgjidhur çështjen një mënyrë drejtësie restauruese.