LE TË BËJMË NJË VIDEO

Së bashku me grupin, vendosni për një vend të bukur (ose disa vende) ku mund të filmoni videon. Ideja e këtij krijimi është që të gjithë ta shohin veten duke i ngjitur shtyllat në të gjithë trupin, ballin, etj. E mirë për asgjë” “Shumë e zezë” “Do të largohet nga kompania për fëmijët e saj!” … të gjitha duke iu referuar statusit të të papunësuarit.

Gjatë kohës që njerëzit i ngjitin këto poste, personi që vuan shikon kamerën, pa emocione ose me emocione të trishtuara. Pasi të gjitha ngjitësit janë mbërthyer, personi i heq ato. Dhe pastaj ai buzëqesh dhe i ngjit ngjitësit e tij. Dhe buzëqeshja bëhet gjithnjë e më e madhe ndërsa ajo ngjit etiketimet në vete, sepse e di në atë moment se ajo është pafundësisht më shumë se çfarë mendon shoqëria. Ajo është definicion I vetes.

Filmoni vetëm nga koka te gjoksi, në mënyrë që të lexohen ngjitësit dhe sigurohuni që ngjitësit të jenë të lexueshëm (të shkruar me shkronja të mëdha, me shënues të zi).

Përmbajtja e mësimit