Njësia 1 Zhvillimi i aftësive sociale përmes të shkruarit dhe leximit të dramës

“U ndjeva më pak e vetmuar, kuptova se edhe të tjerët kishin histori dhe shtigje të ndërlikuara dhe të dhimbshme”. Amina