Njësia 2 Zbatimi i Workshop-eve të Lojërave

“Kam shkëmbyer me këshilltarin gjatë pushimeve në punëtori dhe i kam folur për vështirësi që nuk do t’i kisha përmendur kurrë gjatë takimeve në zyrën e tij, u ndjeva më i sigurt”. Alicia

Lojë balanci

Damë kineze

Pllaka Pikardi

Solidarity Pencil

Blind tic-tac-toe