Tema 2 Pse të prodhoni një podcast?

Podcast- i ofron disa përfitime: 

Si një Podkaster

– Lehtë për t’u bërë

– I gjithanshëm

– I adaptueshëm

– Ndërtoni komunitetin

– Përmirësoni vetëvlerësimin

– Ndihmoni podkasterin të gjejë aftësitë, shkathtësitë, qëndrimin dhe talentin e tij/saj

Si dëgjues:

– I qasshëm

– Dëgjim i lehtë-

– Emocional

– Interesant

– Ju lejon të kryeni shumë detyra

– Ndërtoni komunitetin

– Krijoni mendje të hapur

Përmbajtja e mësimit