Tema 3 Cilat mjete ju nevojiten për të prodhuar një podcast?

Nëse dëshironi të prodhoni një Podcast, do t’ju duhen disa pajisje specifike:

  • Mikrofona
  • Wi-fi
  • Pajisja e regjistrimit (regjistruesi dixhital, regjistruesi, kompjuteri, telefonat inteligjentë..)
  • Mixers
  • Kufje
  • Kamera (në rastin e video Podcast)

Për më shumë informacione mund të shikoni këtë video:

HowtoStartaPodcast2020:Podcasting for Beginners – Bing video

Përmbajtja e mësimit