Rreth

Ndërtimi i besimit, përfshirë njerëzit dhe eksplorimi i sfidave brenda shoqërive nga dhe përmes Artit dhe Kulturës. Ndonjëherë, njerëzit nënvlerësojnë fuqinë e Artit dhe Kulturës në jetën e përditshme dhe si ato mund të përdoren për të lehtësuar integrimin social dhe të punës të njerëzve të përjashtuar.

  • CIEP
  • Association de Gestion des Fonds Européens
  • Associazione People Help the People
  • Center for Social Innovation
  • IASIS NGO
  • Kolegji Universum O.P
  • CSC-diversité