Tema 1 Një mjet për zhvillimin e aftësive

  • Shkrimi dhe teatri shihen si mjete të jashtëzakonshme për zhvillimin e mundësive për shkëmbim, komunikim dhe rritje personale.
  • Shkrimi, teatri dhe komponentët e tij janë përjetime realitetit thelbësor, të cilat sjellin në lojë të gjithë elementët e jetës përmes një forme, një gjuhe, një hapësire që përfshin veten dhe të tjerët.
  • Ata zhvillojnë mes pjesëmarrësve një perceptim të ri për veten dhe i ndihmojnë ata të hapen me mjedisin.
  • Pedagogjia duhet të kombinojë fleksibilitetin në aktin e krijimit dhe punën rigoroze. Ai gjithashtu duhet të propozojë një rrugë shumë progresive, të përshtatur për secilin pjesëmarrës.

“Këto takime të rregullta më bënë të ndihem mirë dhe më ndihmuan të ndihem më mirë”. Lara