Tema 2 Kursi i 5 Sesioneve të Punëtorive të Lojërave

  • Sesioni i parë: Ndërtimi i besimit: Për mundësuar nxënësit njihen mirë me njëri-tjetrin, fitojnë besim dhe gjejnë vendin e tyre grup. Përdorimi i lojës Balance dhe damë kineze.
  • Sesioni i dytë: Fjala e lirë: Për të nxitur të folurit dhe për të përmirësuar të folurin, argumentimin dhe përdorimin e shembujve. Përdorimi i lojës Balance, Lapsi Solidarit dhe pjatat Picardy.
  • Sesioni i tretë: Aftësitë e fshehura: Të bëheni të vetëdijshëm për aftësitë e fshehura duke përjetuar prekjen. Përdorni lojën Balance, Blind Tic-Tac-Toe dhe Damë kineze.
  • Sesioni i 4-të: Udhëheqja: Për të përjetuar lidership dhe për të ndërtuar vetëbesim duke lehtësuar një lojë. Përdorni lojën e bilancit, pjatat Picardy dhe lapsin e Solidaritetit.
  • Sesioni i 5-të: Vlerësimi: Për të konsoliduar atë që është mësuar, duke përfshirë bazat e komunikimit dhe udhëheqjes. Përdorimi i 5 lojërave: Lojë ekuilibri, damë kineze, laps Solidariteti, Tic-tac-toe verbër dhe pllaka Picardy.