Tema 2 Kursi I sesioneve

Seminari i shkrimit ndërtohet mënyrën e mëposhtme, çdo sesion

  • Kontakti, propozimi dhe prezantimi i temës së seancës
  • Prezantimi i burimeve (foto, tekste, audio…) që ilustrojnë temën
  • Shkrimi i udhëzimeve
  • Koha individuale e shkrimit – mund të thirret lehtësuesi nëse personi mendon se ai/ajo ka vështirësi
  • Shkëmbime joformale dhe lexim me zë të lartë për grupin e teksteve të prodhuara gjatë sesionit
  • Feedback (zëri, vështrimi, trupi, emocioni që sjell teksti, veçoritë e tij…)
  • Mbyllja e seancës

Sesionet e leximit dramës do zhvillohen si poshtë:

  • 2 seanca provash dhe vënie në skenë të shfaqjes së leximit teatrale që nxjerr në pah tekstet e përzgjedhura nga grupi midis atyre të prodhuara,
  • Shfaqja përfundimtare para një publiku: lexime në skenë me pjesëmarrësit dhe tekstet e tyre të lexuara me zë të lartë, vetëm ose në grup.