Tema 3: 5 sesionet e shkrimit dhe 3 sesionet e leximit të dramës

  • Sesioni i parë i shkrimit: Kush jam unë: kompozimi i një akrostiku vlerësues nga emri i dikujt.
  • Sesioni i dytë i shkrimit: Emancipimet: përcaktimi dhe shkrimi i fjalës “emancipim” në të gjitha gjuhët e njohura dhe propozimi i asociacioneve të ideve nga fjalët “emancipim” dhe “kufizim”.
  • Sesioni i tretë i shkrimit: Dita kur thatë jo: Përshkrimi i ditës që thatë jo në mënyrë të lirë ose duke përdorur një strukturë induktive si Dje, Sot, Nesër; i them jo; me vjen keq…
  • Sesioni i 4-të i shkruarit: Gratë dhe emancipimi: Shkrimi i ëndrrave të dikujt për emancipim, zemërimi, rebelimi i dikujt në një letër drejtuar një personi të zgjedhur (për burrat, vini veten në vendin e një gruaje).
  • Sesioni i 5-të i shkruarit: Emancipimi shoqëror: Shkrimi i një lutjeje me temën e emancipimit shoqëror, çlirimit nga paragjykimet, poshtërimi duke përdorur një strukturë induktive si p.sh. jam i indinjuar/kundër/, …
  • Sesioni i 6-të dhe i 7-të: Vënia skenë e leximeve publike: vënia në skenë dhe praktikimi i leximit të teksteve të përzgjedhura, sipas një skene të përcaktuar kolektivisht
  • Sesioni i 8-të: Shfaqja publike e leximeve dramatike: vënia në skenë e leximeve para një publiku.