Tema 3 Opsionet pedagogjike

Punëtoritë e lojërave mund të plotësohen nga një seri e dytë seminaresh mbi shkrimin dhe leximin e dramës (shih Sesioni i Trajnimit #7).

Ato mund të marrin format e mëposhtme:

  • Opsioni 1: një moderator i vetëm me shumë aftësi drejton dy punëtoritë, ose dy lehtësues të ndryshëm, njëri i specializuar lehtësimin e lojës dhe tjetri në shkrim dhe dramë,
  • Opsioni 2: pavarësia ose ndërvarësia e 2 teknikave: lojërat dhe punëtoritë e shkrimit/leximit të dramës do të kryhen në mënyrë të pavarur ose me rotacion në të njëjtën javë.

Këto dy teknika janë paraqitur në mënyrë të pavarur për qartësi më të madhe në kompletin e trajnimit.