Tema 4 Përfundimi: Arti dhe Kultura në dobi të Integrimit

🖙 NDIKIMET TEK NJERËZIT

Të gjithë pjesëmarrësit në këto punëtori janë shumë positivë:

  • Për veten e tyre: një imazh më i mirë social; liria e shprehjes. Punëtoritë sjellin pak liri pavarësisht nga jeta e tyre e ndërlikuar dhe e dhimbshme; një projeksion më të mirë në të ardhmen duke qenë të gatshëm për të bërë plane, për të marrë kohë për veten e tyre, për të shkuar përtej kufijve të tyre.
  • Mbi njerëzit rreth tyre: rifitimi i besimit në rolin e tyre prindëror dhe misionin e tyre edukativ, një konsideratë më e mirë e nevojave dhe pritshmërive të njerëzve përreth tyre.
  • Për përvojën dhe rrugët e tyre: punëtoritë zbuluan vështirësi në përvojën e tyre që ata ndryshuan. Pjesëmarrësit ishin në gjendje të largoheshin, të bënin një hap mbrapa, të kuptonin koherencën e rrugëve të tyre të mëparshme, të rifitonin dëshirën për të kontrolluar jetën e tyre personale dhe profesionale duke vendosur synime dhe strategji të përshtatshme.